top of page

Body Control pilates mokytojų kursai

2025 rugpjūtis

KAS GALI TAPTI BODY CONTROL PILATES MOKYTOJU?

Mokytoju gali tapti visi norintys. Kursams baigti turėsite iki dviejų metų. Visais klausimais galėsite konsultuotis su jums paskirtais profesionaliais mokytojais. Vienintelis prašymas prieš pradedant kursą - būti lankius Pilates užsiėmimus pas Body Control Pilates mokytoją bent 10 valandų (10 užsiėmimų).

Jeigu Pilates lankėte, NE pas Body Control Pilates mokytoją, prieš  priimdami į kursus paprašysime ateiti į individualų užsiėmimą. Tuo pačiu bus galima aptarti Jums rūpimus klausimus. Jei viskas gerai, pasiūlymas mokytis galios tuo atveju, jeigu likusį laiką iki kursų pradžios reguliariai lankysite Body Control Pilates užsiėmimus.

KURSO STRUKTŪRA

Siekiame išlaikyti mokymų kokybę, todėl kas metus priimame tik 12 mokinių.

Kursas turi būti pabaigtas per dvejus metus. (Kursų nebaigus per 2 metus pinigai negrąžinami) .

Sertifikatas įteikiamas tik sėkmingai išlaikius egzaminus ir atlikus visas užduotis.

BODY CONTROL PILATES "MATWORK" KURSŲ EIGA:

Mokymas:  Pirmas dvi savaites Lietuvos ir užsienio BCP meistrai intensyviai išdėsto 12 mokymo modulių:

 • Pirmas, įvadinis modulis, kurio metu pristatomas Body Control Pilates metodas, apžvelgiama kursų struktūra, susipažįstama su pagrindiniais principais, pristatoma taisyklinga laikysena, pagrindiniai judesiai.

 • Antras modulis. Dubuo ir stuburas.

 • Trečias modulis. Kvėpavimas, susikaupimas ir atsipalaidavimas.

 • Ketvirtas modulis. Pečių juosta.

 • Penktas modulis. Kelio sąnariai.

 • Šeštas modulis. Stabilumas, kūno centras.

 • Septintas modulis. Alkūnės, riešai, delnai, čiurnos ir pėdos.

 • Aštuntas modulis. Klasikiniai Pilates pratimai.

 • Devintas modulis. Darbas su klientais: jų registravimas, individualios programos parinkimas ir pritaikymas, pažangos stebėjimas.

 • Dešimtas modulis. Užsiėmimo planavimas, planų sudarymas ir mokymo įgūdžių lavinimas.

 • Vienuoliktas modulis. Anatomija.

 • Dvyliktas, baigiamasis kursų modulis. Kaip pradėti savo verslą, praktikos patarimai, su tolesniu mokymusi susijusių klausimų apžvelgimas.

Praktinis įvertinimas

Praktinis įvertinimas – tai individualus užsiėmimas, kai studentas demonstruoja pagrindinius Body Control Pilates pratimus. Tik gavus teigiamą įvertinimą, galima atlikti praktiką.
 

Body Control Pilates egzaminas raštu

Egzaminas susideda iš teorinės dalies ir anatomijos. Trukmė 3 valandos.

Praktika

Mokymas grupėse ir mažose grupelėse, stebint BCP mokytojui. Rekomenduojamas praktikos kiekis iki 50 val. Praktika baigiama, kai prižiūrintis mokytojas nusprendžia, kad studentas yra pasiruošęs vesti užsiėmimus ir gali laikyti praktinį egzaminą.

Pamokų planų pristatymas ir baigiamasis praktinis egzaminas

Studentas turi paruošti šešis progresinius pamokų planus (nuo pradinio iki pažengusiųjų lygio). Baigiamojo užsiėmimo metu studentas veda užsiėmimą (dalį užsiėmimo) pagal vieną iš tų planų.


Savarankiškas mokymasis
Studentai, naudodamiesi duota literatūra turės užpildyti klausimyną apie sveikatą ir saugą. Tik teisingai užpildžius klausimyną bus įteiktas sertifikatas.

 

Sertifikatas

Sėkmingai baigusiems kursus ir išlaikiusiems egzaminus studentams, yra įteikiamas Body Control Pilates "Matwork" sertifikatas ir galimybė tapti Body Control Pilates Asociacijos ir EREPS (http://www.ereps.eu.com/) nariu.

 

Studentų įsipareigojimas

Pradėdami kursą įsipareigojate, kad nevesite mokamų Pilates užsiėmimų, nebent turite anksčiau įgytą sertifikatą, suteikiantį teisę vesti užsiėmimus. Studentas jokiomis aplinkybėmis negali siūlyti, organizuoti Body Control Pilates užsiėmimų, kol neįgijo tam reikalingo sertifikato.

 

BODY CONTROL PILATES ASOCIACIJA

Baigę kursus ir gavę sertifikatą būsite pakviesti prisijungti prie didžiausios Europoje Pilates mokytojų organizacijos - Body Control Pilates Asociacijos (BCPA). Visi nariai pažada laikytis praktinės veiklos kodekso, kuris reglamentuoja profesinės etikos, mokymo standartus, apibrėžia užsiėmimų grupės dydį (maksimaliai 12 žmonių) ir nuolatinį profesinį tobulinimąsi.  Body Control Pilates prekės ženklą galėsite naudoti tik Jūsų vedamų užsiėmimų reklamai ir tik jeigu esate BCPA narė/ys ir pasirašęs licencinę sutartį.

TOBULĖJIMAS

Body Control Pilates atstovybė Lietuvoje reguliariai organizuoja įvairius tobulinimosi kursus bei seminarus, kuriuos veda Lietuvos arba užsienio BCP mokytojai.

Apie tolimesnius kursus ir mokymus kitose šalyse daugiau informacijos rasite: http://www.bodycontrolpilates.com 

BODY CONTROL PILATES "MATWORK" KURSŲ KAINA

Registracijos mokestis - 300 €

Mokant visą sumą iš karto (jau sumokėjus registracijos mokestį) - 2800 €

Mokant dalimis iki kursų pradžios (jau sumokėjus registracijos mokestį) -3095 €

REGISTRACIJA IR PLATESNĖ INFORMACIJA

+370 61639783
pilatesstudija@gmail.com

UAB "Pilates centras”
Sporto g. 10, Vilnius

UAB "Pilates centras"

LT03 7044 0600 0829 9461

AB SEB bankas

Atšaukiant savo vietą iki kursų likus mėnesiui imamas mokestis -

25 % nuo pilnos BCP “Matwork” kursų kainos.

bottom of page